Samtalsserie om våld mot personer med beroendesjukdom

Personer med beroendesjukdom som utsätts för våld i en nära relation är en särskilt utsatt grupp. Många som söker hjälp vittnar om att de inte blir tagna på allvar. Att de skuldbeläggs av myndighetspersoner, vårdgivare och andra hjälpaktörer. Under pandemin har våldet ökat, samtidigt som de fysiska kontaktytorna med samhällets stödfunktioner har suddats ut.

Välkommen till en samtalsserie där vi undersöker hur vi som samhälle ska möta de utmaningarna som pandemin för med sig och säkerställa att de mest utsatta får rätt stöd. Under tre lunchseminarier kommer vi, tillsammans med sakkunniga från hela Sverige, lyfta de frågor som är mest brinnande och aktuella just nu. Vi kommer också visa en film per seminarie från vårt nya utbildningsmaterial När det inte räcker, som vi nu anpassat så det går att använda på distans.

– Förfrågningarna från socialtjänsten har minskat och därmed också antalet placeringar, trots att våldet har ökat. Vi befarar att de våldsutsatta helt enkelt inte kommer i kontakt med socialtjänsten. De får därmed inga placeringar och isoleras i stället i hemmet där de utsätts för våld, säger Caroline Karlsson på Oasen HVB, Linköpings Stadsmissions behandlingshem för kvinnor med beroendeproblematik.

Bättre kunskap leder till rätt hjälp

För att ge personal som möter våldsutsatta personer bättre kunskap om hur våld och beroende hänger ihop, lanserar Linköpings Stadsmission och kunskapsföretaget Amphi en ny utgåva av utbildningsmaterialet “När det inte räcker”, nu möjligt att använda på distans via videolänk. Utbildningen består av samtal, övningar och webbutbildning samt fyra kortfilmer regisserade av Ylva Gustavsson och Johanna Paulsdotter Löfstedt.

– Det finns en väldigt snäv bild av vilka det är som utsätts för våld. Genom att gestalta i film kan flera personers historier komma till liv och vi kan se den riktiga bredden av problemen, säger Ylva Gustavsson, professor i film och media med inriktning regi på Uniarts, som regisserat två av filmerna.

Här kan du se en trailer om filmerna från utbildningsmaterialet ”När det inte räcker”

För att lansera utbildningen bjuder Linköpings Stadsmission och Amphi in till en digital samtalsserie i tre delar. Syftet är att belysa utmaningarna för personer med beroendesjukdom som utsätts för våld i nära relation. Kom på en eller alla tre, du anmäler dig i rutorna nedan.

Varmt välkommen!

Samtalsserien sändes under april – maj 2021.
Här har du möjlighet att se lunchsamtalen i efterhand: 

27 april, 12:00-13:00: Våldsutsatt under pandeminVad behöver vi göra för att våldsutsatta personer med beroendesjukdom ska få rätt stöd under och efter pandemin?

11 maj, 12:00-13:00: Socialtjänstens utmaning: Hur kan socialtjänsten nå ut till våldsutsatta personer i beroende under pandemin, och vilka insatser ger effekt?

25 maj, 12:00-13:00: Samverka kring stöd och vård: Hur kan beroendevården, Regionerna och socialtjänsten samverka för att våldsutsatta personer med beroendesjukdom ska få rätt insatser?

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän