Vi ser människan

Vi som jobbar på Oasen möter varje dag kvinnor som är vana att inte bli tagna på allvar. Kvinnor som samhället inte lyssnat på och som gång efter gång har fått insatser som inte fungerat. Hos oss är det annorlunda. Vi ser människan bakom  ”missbruket”. Vi ser den våldsutsatthet som ofta finns med i problematiken och därför måste vara en del i behandlingen.  

En egen trygg plats

Tillit, relation och trygghet är viktiga hörnstenar under hela behandlingstiden hos oss. När en kvinna besöker oss första gången, ofta tillsammans med handläggare från hemkommunen, möter vi hela livssituationen med stor omsorg och respekt. Vi tar din rätt till fungerande behandling och bra bemötande på största allvar. Alla vi som jobbar här är specialiserade på beroendeproblematik och hur trauman som orsakats av våld i nära relationer förstärker beroendet. Med över 20 års erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor med substansberoende är vi säkra på vår sak: det finns hjälp att få. Hos oss får du heldygnsvård i en trygg miljö.​

Vi är med hela vägen

För varje inskriven kvinna finns vi alltid med hela vägen – från stöd och behandling till nykter och drogfri vardag med försörjning, boende, fungerande nätverk och meningsfull fritid.

Vi vill förmedla rätten att bestämma över sitt liv och att ge varje kvinna möjlighet att uppnå ett liv fritt från våld och beroende.

Vårt behandlingshem ligger i en vacker byggnad i centrala Linköping. Vi samarbetar med ledande beroendeforskare. Hit får du komma precis som du är. Du får ditt eget rum men har också tillgång till vardagsrum och kök som du delar med andra kvinnor som bor här. Här får du känna dig trygg och veta att vi finns med hela vägen. Här blir du först och främst sedd som människa.​

Vi som jobbar här

Enhetschef / föreståndare

tfn 010-184 21 52

Biträdande föreståndare

tfn 010-184 22 31

Samtalsterapeut

tfn 010-184 22 46

Behandlingsansvarig

tfn 010-184 22 41

Behandlingsansvarig

Behandlingsansvarig

Samtalsterapeut

Samordnande socialpedagog

Socialpedagog

Socialpedagog

Socialpedagog

Socialpedagog

Julia Leek

Socialpedagog

Linda Persson

Socialpedagog

Ulla Heine

Legitimerad läkare

Verksamhetsområdeschef

tfn 010-184 21 42

Vill du träffa oss?

Till oss är du varmt välkommen precis som du är. för behandling av beroendeproblematik. Vi har stor erfarenhet av att uppmärksamma konsekvenser av  våld i nära relation, något som ofta är vanligt för kvinnor med beroendeproblematik. För att nå bestående resultat erbjuder vi vårdinsatser som riktar sig till varje kvinnas enskilda situation och livsberättelse. För att få komma till oss behöver du få ett beslut ifrån din hemkommun. Ta kontakt med oss här så kan vi hjälpa dig att ta reda på allt som du behöver.

Dygnet runt

På Oasen finns personal dygnet runt., alla dagar i veckan.

Här finns vi

Repslagaregatan 37 Linköping
Telefon: 010-184 21 52
placering@linkopingsstadsmission.se