När det inte räcker, Östergötland 23/4 2020 Konferens & workshop

Utbildningsdag om våldsutsatthet och beroende.

Den senaste tidens utveckling av Covid-19 innebär en ökad arbetsbelastning för många yrkeskategorier, så också inom vår sektor. Vi vill minska risken för ytterligare spridning av viruset samtidigt som vi värnar om allas hälsa och väljer därför att flytta fram konferensen om våldsutsatthet och beroende den 23/4 i Linköping till i höst. Du behåller givetvis din bekräftade plats alternativt din plats i kön, och kommer i god tid att bli informerad om nytt datum och tider för dagen. 
Har du frågor, kontakta Shora Zamani: shora.zamani@linkopingsstadsmission.se
Konferensen är ett samarbete mellan Linköpings Stadsmission, Länsstyrelsen Östergötland, Polisregion Öst och Region Östergötland.

Datum: Framflyttad till hösten 2020 pga Covid-19
Tid: kl 08.00 – 15.30
Plats: Linköping Konsert & Kongress
Dagen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.

Skicka din intresseanmälan senast 8 april
(Anmälningar endast från Östergötlands län)
I första hand vänder vi oss till chefer, samordnare eller andra personer med utvecklings- och samordningsroller. Handläggare i mån av plats. Det är alltså INTE först till kvarn som gäller.

UR PROGRAMMET

Majoriteten av kvinnor med beroendeproblematik har varit utsatta för olika former av våld och trauman, många lider av PTSD till följd av det våld de utsatts för. Det går därför inte att bortse från att de flesta kvinnor i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet, både i ett akut skede men också i ett långsiktigt perspektiv. Till det krävs kunskap om kopplingen mellan våldets konsekvenser och beroende, men även att hitta fungerande samarbetsvägar mellan involverade parter.

För att lyfta dessa extra utsatta brottsoffer och sätta strålkastarljuset på hur viktig problematiken är har Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, Polisregion Öst och Linköpings Stadsmission gått samman. Under en dag med föreläsningar och workshops visas goda exempel om vikten av kunskap och rätt stöd. Välkomna!

För mer information, kontakta Shora Zamani: shora.zamani@linkopingsstadsmission.s

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän