NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM 2019

UTBILDNINGSDAG OM VÅLDSUTSATTHET OCH BEROENDE

NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM: Hösten 2017 fick Linköpings Stadsmission förtroende från Arvsfonden att ta fram ett utbildnings-material om våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Olika yrkesgrupper, inte minst inom socialtjänsten och vården, hade om och om igen efterfrågat stöd för att bättre förstå denna osynliga och extremt utsatta grupp. Brottsoffren själva hade om och om igen vittnat om att de inte fick den hjälp de behövde och hamnade istället mellan stolarna.

Efter två år, i nära samarbete med brottsoffren själva och många olika organisationer, bl.a Amphi Produktion, är nu utbildning klar. Vi kommer att lansera det i ett flertal städer och erbjuder i och med detta kostnadsfria kompetens- och utbildningsdagar. Platserna är begränsade, samtidigt vill vi nå så många olika organisationer och verksamheter som möjligt.


Varför behövs materialet?

  • För att det stöd som vi som samhälle erbjuder våldsutsatta personer med beroende helt enkelt inte räcker. De våldsutsatta vittnar om och om igen om att deras våldsutsatthet osynliggörs och att det är genom beroendets lins de betraktas. De får höra att de får ”skylla sig själva”.
  • Många har spetskompetens inom området ”våld i nära relation” eller ”beroende”. Dock är kompetensen om kopplingen mellan våldsutsatthet och beroende begränsad. Det vill vi ändra på!
  • 90% av alla kvinnor med beroende är våldsutsatta. Alltför många lider av PTSD som en följd av våld och trauman från händelser i livet. Alkohol och droger blir inte bara en utväg utan en nödvändig del för att orka med livssituationen.
  • Den bristande förståelsen om kopplingen mellan våldsutsatthet och beroende samt målgruppens livssituation leder ofta till behandlings- och vårdinsatser som inte räcker eller inte har långsiktig effekt. En ond cirkel leder ofta den utsatte till återfall och multipla placeringar.

De eldsjälar som önskar hjälpa våldsutsatta personer med beroendeproblematik möts ofta av bristande resurser, bland annat finns enbart en handfull skyddade boenden för de som lever med beroendeproblematik. Vi som samhälle och som professionella behöver därför öka vår förståelse för denna osynliga målgrupp.

 

Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan fyra viktiga parter:

  • KUNSKAPSEXPERTEN: Linköpings Stadsmission och Oasen HVB med 30 års kompetens i arbetet med målgruppen, som driver ett av landets få skyddade boenden vid pågående beroendeproblematik samt deltar i forskning om innovativ behandling (COPE) i samarbete Karolinska Institutet.
  • PEDAGOGEXPERTEN: Amphi Produktion med spetskompetens inom pedagogik och normkritiskt tänkande med stor erfarenhet av att göra pedagogiska filmer av hög kvalité.
  • MÅLGRUPPEN: Målgruppen själva som har varit med både i researcharbetet men även format utbildningsmaterialet
  • YRKESGRUPPERNAS PERSPEKTIV: Flera samarbetsorganisationer som kommit med olika perspektiv på vad professionella som möter målgruppen kan ha för kunskapsgap och behov

Utbildningsmaterialet är utformad så att det även enkelt kan användas av olika personalgrupper utan erfarenhet av denna fråga.

Program för utbildningsdagen i Stockholm

#förettmänskligaresamhälle #forskning #missbruk #mänskligarättigheter #villdusemig #våld #arvsfonden

NÄR DET INTE RÄCKER,
STOCKHOLM:

Datum: 25/11 2019
Tid: 8.30 – 15.00
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, nb

Program för dagen

Vi förbehåller oss rätten att blanda deltagare från olika företag och yrkesgrupper för att utbildningsdagen ska ge alla så mycket utbyte som möjligt.

Oasens kombinationsbehandling
Våldsutsatthet och beroende
Folder om Oasen, pdf
KONTAKTPERSON:
Shora Zamani, Projektledare Linköpings Stadsmission
0706-38 02 04, shora.zamani
@
linkopingsstadsmission.se

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän