Kvinnor på Oasen HVB erbjuds NFT, Neurofeedback

NFT, eller Neurofeedback, är ett vetenskapligt validerat dataträningsprogram som hjälper hjärnan att reglera sin egen aktivitet. Programmet handlar om att ge återkoppling/spegling till hjärnans elektriska aktivitet (EEG), och därför ge hjärnan möjlighet att bättre reglera sin aktivitet för att till exempel klara av att behålla uppmärksamheteten, lugna ner stressreaktioner, såsom PTSD symtom eller konsekvenserna av substansbrukssydrom. Metoden syftar till att öka stabilitet i måendet och minska symtom för klienter med svår samsjuklighet inom missbruk, olika psykiatriska diagnoser och våldsutsatthet / trauma. Oasen HVB är först i Sverige med att använda behandlingen till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem.

Flera rapporter visar på positiv effekt av NFT vid samsjuklighet
I behandlingen genomförs generellt sett en session per vecka. För att få bestående effekt rekommenderas minst 20 – 40 sessioner. Resultatet utvärderas genom skattningar som registrerar 15 olika symptom som svårt att somna, täta uppvaknanden, påträngande minnesbilder, ljudkänslighet och bristande koncentration. Det finns flera rapporter som visar på positiv effekt av NFT vid exempelvis beroendesjukdomar, ADHD och komplexa trauman. De klienter som genomgått behandlingen på Oasen anger att de kvalitativt har en ökad känsla av lugn, att kroppen kan slappna av och att axlarna sjunker. Deras huvudvärk släpper, irritation/frustration minskar och energin ökar.

Komplexa problem innebär fler sessioner för bestående effekt
Klienter på HVB-hemmet Oasen har ofta en komplex problematik med flera olika diagnoser och tung symtombörda. Gemensamma nämnare för klienterna är att alla är kvinnor med missbruksproblem, de flesta är eller har blivit våldsutsatta. Det förekommer ofta komplexa trauman, ibland redan från uppväxten. Flera har symtom kopplad till posttraumatisk stress även om alla inte har utretts för förekomst av PTSD. Även neuropsykiatriska diagnoser, eller misstankar om ADHD/autism förekommer ofta. Det är också vanligt med olika typer av ätstörningar, bipolära diagnoser och ångest-depressiva diagnoser. För komplexa problem, som fallet är för kvinnorna på Oasen, behövs därför ofta flera sessioner för att behandlingen ska få bestående effekt.

Oasen har sedan en tid tillbaka tillgång till egen utrustning och utbildad personal inom området. Neurofeedback erbjuds inom ramen för vårt ordinarie behandlingsprogram.

För mer information, kontakta:
Mika Fischer – bitr föreståndare, samtalsterapeut på Oasen HVB
Tfn 0707-26 38 44
mika.fischer@linkopingsstadsmission.se               

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän