Konkreta lösningar och verktyg för våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik

FORUM JÄMSTÄLLDHET, JÖNKÖPING 5/2 2020.
Våldsutsatta personer behöver hjälp av socialtjänsten. Personer med beroende behöver evidensbaserad behandling. De som har psykiatrisk samsjuklighet behöver evidensbaserad vård för detta. De riktlinjer som finns idag från Socialstyrelsen är att alla har rätt att få dessa behandlingar, och att behandlingarna ska ske samtidigt.

Anna Persson, legitimerad psykolog på Karolinska Institutet, berättar att de sedan långt tillbaka har goda erfarenheter av att arbeta på detta sätt. Hos dem erbjuds alla en psykiatrisk utredning för att höra hur personen mår. Utifrån vad utredningen visar ges behandling. Vi kunde konstatera att de flesta av våra patienter hade haft PTSD i 20-30 år utan att få behandling, även fast de varit i kontakt med sjukvården. Så kan vi inte ha det. PTSD är behandlingsbart och inget vi ska gå och dra på i onödan” menar Anna Persson. Det finns forskning idag som visar att man inte behöver vänta på att bli nykter eller drogfri, det går att behandla trauma och beroende samtidigt. Det verkar rimligt att vi då också gör det.

För att en behandling av beroende och trauman ska lyckas behövs medarbetare som är kunniga och inte ger sig. Fungerar inte en behandlingen måste vi titta på oss själva och se vad vi professionella gjort eftersom kvinnan inte nådde sina mål. Det är viktigt att inte lägga skulden på de som vi är till för. Att kombinera detta med evidensbaserade metoder, mod och tålamod, då blir det bra., menar Sanna Detlefsen.

”På vårt HVB-hem Oasen screenar vi alltid för PTSD” berättar Sanna Detlefsen, direktor på Linköpings Stadsmission. 75% av deras klienter har diagnosen, de flesta en avancerad variant. Behandlingsmetoden COPE innebär att samtidigt ge exponeringsterapi och återfallsprevention. På grund av livssituationen måste denna målgrupp ha en tydlig omvårdnad för att det ska vara möjligt att genomgå behandling. Det betyder att det behöver finnas personal dygnet runt, att de har mat och att de känner sig lugna och trygga. Efter 12 veckors behandling visar mätningar att 100% är fria från diagnosen PTSD. 

Tillgång till vård och behandling för alla handlar om mänskliga rättigheter. Från målgruppens håll finns en extrem förtroendebrist, och det måste få ta tid. Inte bara att hinna landa innan en behandling utan också tid till att fånga upp och bearbeta allt som kommer till ytan under själva behandlingsfasen. Det är därför viktigt att Socialtjänsten kan erbjuda långa placeringstider. ”En del viktiga beslut behöver fattas nationellt, det räcker inte att jag sitter på min förvaltning och skickar signaler” menar Jamie Tokoc, enhetschef i Stockholms stad, och lyfter samtidigt att vi tillsammans måste hitta fler dialogforum.

Samtidigt krävs riktade pengar till just den här målgruppen så att de får tillgång till skyddade boenden. Kvinnojourer tar inte emot kvinnor i missbruk, vilket vi har en förståelse för, men det måste finnas en arena även för denna målgrupp. Samarbetet mellan civilsamhället, det offentliga och företag är en förutsättning för att skapa förändring, där vi  alla är viktiga parter med olika roller, avslutar Sanna Detlefsen.

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän