Från delar till helhet – om insatser till personer med samsjuklighet

STADSMISSIONENS REMISSVAR PÅ SAMSJUKLIGHETSUTREDNINGEN:

”Förståelse för hur komplex samsjuklighet är, och att kvinnor i beroende bör ses som en särskilt sårbar grupp är några positiva delar i den nya samsjuklighetsutredningen”, menar Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef inom Skydd & Behandling på Linköpings Stadsmission.

Risken för psykisk ohälsa är mycket stor när ett beroende utvecklas. Idag är ansvaret delat mellan kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det att människor med beroende och psykisk ohälsa skickas runt mellan beroendeklinik, socialtjänst och psykiatrisk vård, utan att någon tar det övergripande ansvaret.

Samsjuklighetsutredningen föreslår därför att all behandling av beroende ska vara regionernas ansvar. Socialtjänsten föreslås bland annat ansvara för de sociala problem som ofta är konsekvenserna av en beroendeutveckling. För att förbättra vården till den enskilda individen ska allt arbete samordnas. Personer med särskilt stora behov tilldelas en samordnare som ser till att det finns en individuell plan utifrån behov.

”Det är fint att se att utredningen trycker så mycket på brukarens egen röst. Att få vara medskapare och styra över sitt eget vårdinnehåll är en viktig del för att kunna ta sig ur sin situation”, anser Caroline Karlsson.

Med långsiktiga relationer till människor som lever i utsatthet och ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan vi på Stadsmissionen bidra här med det vi är bäst på: ett arbetssätt med fokus på HELA människan.

 

Linköpings Stadsmission har varit en del av Sveriges Stadsmissioners remissvar till samsjuklighetsutredningen. Läs ”Från delar till helhet – om insatser till personer med samsjuklighet” här

Läs även debatten ”Värna det psykosociala perspektivet” publicerad i Dagens Samhälle 25/5 2022 här

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän