Föreläsning: När våldet ökar, ökar beroendet – #utanskyddsnät

Måndagen den 10 december 2018, kl 13.00 – 14.30 
Lokal: Konsert & kongress, Linköping. 

Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot de som är beroende av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer med beroendeproblematik. Kvinnornas våldsutsatthet tenderar att förminskas i mötet med olika stödinsatser och myndigheter.

Våldet betraktas i huvudsak som en följd av en beroendeproblematik och kvinnan behandlas då i första hand för sitt beroende. Detta trots att det i många fall kan vara så att beroendet är en följd av att kvinnan är våldsutsatt. Kvinnan behöver då hjälp som brottsoffer, inte i första hand för sitt beroende. Det är i mötet med våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik viktigt att särskilja beroende och våldsutsatthet och att arbeta med båda problemen.

För mer information kontakta: Shora Zamani, shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Övriga föreläsare:
9.00-12.00
ett knapptryck bort – om #metoo och porren i varje barns hand, Ulrica Stigberg, författare och präst

15.00-16.30 våld i nära relationer och personer med funktionsnedsättning (normbrytande funktionalitet) #slutvillkorat, Narges Ravanbakhsh – Amphi

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region Östergötland. Den är en del av Länsstyrelsens regionala kompetens- och metodstöd till kommuner och ideella organisationer i arbetet med våld i nära relationer. Föreläsningen riktar sig framförallt till socialsekreterare och annan personal inom socialtjänsten men är också av intresse för hälso- och sjukvården och andra närliggande yrkesgrupper.
För mer information: martina.gavranovic@lansstyrelsen.se 

Region Öst och Länsstyrelsen Östergötland är samarbetspartners till projektet Våldsutsatta personer med beroendeproblematik, finansierat av Arvsfonden.

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän