FAKTA: Vad är COPE?

Flera av kvinnorna vi möter lever i hemlöshet, med ekonomiska svårigheter och ett bristande nätverk. Situationen kräver ofta omfattande insatser för att kunna brytas. PTSD är mycket vanligt vid beroendetillstånd, forskning visare att 50 % av de som söker HVB-vård har diagnosen. Därför är vi oerhört glada att som första HVB i Sverige erbjuda behandlingsmetoden COPE – en integrerad behandlingsmetod vid PTSD och beroendetillstånd. 

Vad är Cope?

 • En integrerad psykologisk kombinationsbehandling av PTSD och substansbrukssyndrom
 • Engelska: Concurrent Treatment of PTSD and Substance Use Disorders Using Prolonged Exposure
 • Bygger på metoderna Förlängd exponering och Återfallsprevention
 • Terapin går ut på att patienten ska sluta undvika tankar, känslor, platser och situationer som kopplas ihop
  med trauma. Undvikandet leder till att problemen kvarstår – därmed upprepade återfall
 • 12 sessioner á 90 minuter

Under 2018 är målet att uppnå 10 fullgjorda COPE-behandlingar á 12 sessioner. Syftet med studien är att se om metoden, som gett goda resultat i öppenvården, är tillämpbar på HVB. Metoden COPE har god evidens i öppenvård och testas nu för första gången på HVB. Forskarstudien och behandlingen genomförs i nära samarbete med psykiatrikerna Markus Heilig och Andrea Johansson Capusan på Linköpings universitet samt psykologen Anna Persson och psykiatrikern Åsa Magnusson på Karolinska Institutet. 

Mer om Oasen HVB och kombinationsbehandling vid samtidig våldsutsatthet och substansberoende:

 • Oasen HVB drivs av Linköpings Stadsmission och erbjuder heldygnsvård med adekvat, evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt.
 • PTSD är ett svårt tillstånd som utvecklas utifrån upplevelsen av ett svårt trauma. Symptom som flashbacks, mardrömmar, svåra sömnstörningar, ångest, undvikande av platser, tankar, känslor, ilska och känslor av skuld och skam. Det är inte ovanligt att kvinnan har en orealistiskt negativ självuppfattning.
 • Symptom av PTSD lindras på kort sikt av användande av alkohol och narkotika men gör symtomen svårare på lång sikt – kvinnan hamnar i en mycket ond spiral som är svår att bryta. Risken för återfall är hög.
 • Få scannas för PTSD vid matchning av behandlingshem. Forskning visar att PTSD behöver behandlas samtidigt som beroendeproblematiken för att ge god hållbar effekt.
 • Syftet med COPE-studien på Oasen HVB är att se om metoden, som gett goda resultat i öppenvården, är tillämpbar på HVB.
 • Oasen HVB har genom RAM-avtal med många kommuner runt om i landet nationellt intag. I de fall RAM-avtal saknas finns lång erfarenhet av att teckna särskilda avtal. Är din kommun intresserad av att teckna avtal?

Placering? Frågor?

Caroline Karlsson, enhetschef/föreståndare
013-26 38 62

Johanna Trygg, behandlingsansvarig/placeringsservice
0703-58 98 69

Jacqueline Forsell, behandlingsansvarig/placeringsservice
0761-27 02 40

Oasen HVB Repslagareg 37, Linköping

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän