NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM 2019

UTBILDNINGSDAG OM VÅLDSUTSATTHET OCH BEROENDE NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM: Hösten 2017 fick Linköpings Stadsmission förtroende från Arvsfonden att ta fram ett utbildnings-material om våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Olika yrkesgrupper, inte minst inom socialtjänsten och vården, hade om och om igen efterfrågat stöd för att bättre förstå denna osynliga och extremt utsatta grupp. Brottsoffren själva […]

Seminarium, Almedalen 2019

Se hela seminariet på YouTube.  VEM RÄDDAR HANNA OCH METTE? Om våldsutsatthet och beroendeproblematik. Under Almedalsveckan visas verklighetsbaserade kortfilmer om Hanna och Mette. Filmerna varvas med paneldebatt om vilka politiska beslut och samhällsförändringar som krävs för att våldsutsatta personer som lever med olika former av beroendeproblematik ska få den hjälp de behöver. Medverkande: Sanna Detlefsen, Direktor, […]

Inbjudan: Almedalen 2019

#villdusemig

INBJUDAN TILLL EN HELDAG OM VÅLDSUTSATTHET Våld och olika former av övergrepp är oftast dolt och mörkertalet alldeles för stort. Hur kan vi hjälpa de mest utsatta i samhället? Kom till Folkets Bio i Visby onsdagen den 3 juli. Under en hel dag med värdefulla insikter varvas filmvisning med paneldiskussioner. Varmt välkommen! #villdusemig? PROGRAM onsdagen […]

Internationella kvinnodagen 8 mars:

Livsviktig kombinationsbehandling för en osynliggjord och förminskad målgrupp En av de farligaste platserna för kvinnor idag är det egna hemmet. Det är i hemmet som vi blir utsatta för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Det är i hemmet flest kvinnor mördas och det är i hemmet, den plats där vi ska vara trygga ihop med […]

Föreläsning: När våldet ökar, ökar beroendet

LINKÖPINGS KONSERT & KONGRESS, 10 DECEMBER 2018 När våldet ökar, ökar beroendet #utanskyddsnät Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland bjöd in oss till att föreläsa om våra mer än 20 års erfarenheter av att arbeta med våldsutsatthet i kombination med trauma och beroende. I #metoo-uppropen i sociala medier blev det tydligt att vi inte alltid ser våldet. […]

MR-dagarna: Panelsamtal

MR-DAGARNA, STOCKHOLMSMÄSSAN, 15 november 2018 Varför får våldsutsatta personer med beroendeproblematik inte den hjälp och den kombinationsbehandling de så väl behöver? Fullsatt seminarium lyssnade till panelsamtal om hur vi kan förbättra förutsättningarna vid våldsutsatthet och beroende. Varför får våldsutsatta personer med beroendeproblematik inte den hjälp och den kombinationsbehandling de så väl behöver. Som de har laglig […]

Transpersoners våldsutsatthet behöver uppmärksammas

LINKÖPING STADSMISSIONS UTBILDNINGSSATSNING: Vill uppmärksamma transpersoners våldsutsatthet och livsvillkor Den psykiska ohälsan är stor inom hbtq-gruppen, men allra sämst mår transpersoner. På grund av dåliga erfarenheter har många sedan tidigare låga förväntningar, vilket påverkar och kanske till och med hindrar från att söka hjälp. Det trauma och våld som ett flertal transpersoner utsätts för kan […]

Föreläsning: När våldet ökar, ökar beroendet – #utanskyddsnät

Måndagen den 10 december 2018, kl 13.00 – 14.30  Lokal: Konsert & kongress, Linköping.  Missbrukande kvinnor som utsätts för våld har ofta ingenstans att vända sig då de flesta skyddade boenden inte tar emot de som är beroende av alkohol eller droger. Ofta bemöts kvinnorna i första hand som missbrukare och inte som brottsoffer med […]

Genomför pilotstudie

Studie ptsd

I samarbete med Oasen HVB: Anna genomför pilotstudie om kombinationsbehandling av beroende och trauma Inspireras av hur snabbt rätt behandling ger resultat vid beroendeproblematik och PTSD. Vem är Anna?Jag är legitimerad psykolog på beroendecentrum i Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutet. Arbetar med att förbättra utredning och behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och alkoholbruksyndrom / […]

Besök oss på MR-dagarna!

Mänskliga Rättighetsdagarna 2018

Torsdagen den 15 november 2018, kl. 10.30 – 12.00 Lokal: Presscenter – Stockholmsmässan  Ta del av Oasen HVBs erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Få inblick i verklighetsbaserat utbildningsmaterial och lyssna till panelsamtal mellan Socialstyrelsen, forskare, representant från socialtjänsten och Linköpings Stadsmission. Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en […]