Besök oss på MR-dagarna!

Torsdagen den 15 november 2018, kl. 10.30 – 12.00 
Lokal: Presscenter – Stockholmsmässan 

Ta del av Oasen HVBs erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Få inblick i verklighetsbaserat utbildningsmaterial och lyssna till panelsamtal mellan Socialstyrelsen, forskare, representant från socialtjänsten och Linköpings Stadsmission.

Att vara utsatt för våld i nära relation och ha en beroendeproblematik innebär en utsatt och sårbar position. Många får inte det stöd de har rätt till och ofta saknas det kunskap om frågan. Linköpings Stadsmission och Amphi produktion utvecklar nu gemensamt i ett Arvsfondsprojekt ett utbildningsmaterial för att öka kunskapen om livssituationen för dessa personer. Frågan vi ställer oss är: Hur ska dessa personer få den lagstadgade hjälp de behöver

PROGRAM
1. Vem är målgruppen och varför behöver vi lyfta våldsutsatthet och beroendeproblematik?
Johanna Trygg och Jacqueline Forsell, Oasen HVB

2. PANELSAMTAL: Varför får inte målgruppen den lagstadgade hjälp de har rätt till? Vad är det offentligas ansvar för att säkerställa rätt insatser, och vad blir konsekvenserna för samhället och individer när så inte sker.
Sanna Detlefsen – direktor, Linköpings Stadsmission
Maria Boustedt Hedvall – utredare, Socialstyrelsen
Anna Persson – doktorand, Karolinska Institutet, psykolog
Lisa Viksten – enhetschef, beroendeenhet 2, Uppsala kommun
Moderator: Shora Zamani – projektledare i utbildningsprojektet ”Våldsutsatta personer med beroendeproblematik”, Linköpings Stadsmission

3. Målgruppens svaga samhälleliga skydd 
Narges Ravanbakhsh, Amphi Produktion


Beroendeproblematik medför ett stigma
som många gånger skymmer sikten och döljer vem individen är och hur livssituationen ser ut i övrigt. Om en person är utsatt för våld av en partner eller någon annan i sin omgivning komplicerar en beroendesjukdom situationen ytterligare. I relation till de stöd- och skyddsinstanser som målgruppen kan tänkas komma i kontakt med, exempelvis socialtjänst, polis, sjukvård och behandlingshem, hamnar ofta beroendet i fokus som det primära problemet. I de strikta stuprör om ansvar och kunskap som uppstår i fälten mellan sjukvård, socialtjänst och stöd och skydd, hamnar dessa personer väldigt ofta mellan stolarna och deras utsatthet osynliggörs. 

Att lagstadgade rättigheter gällande våldsutsatthet hos personer med beroendeproblematik inte uppfylls kan förstås dels som en fråga om bristande resurser, och dels som en fråga om kunskapsbrist. Ytterst få kommuner i landet kan idag erbjuda skyddat boende vid en allvarlig hotbild om personen är påverkad av alkohol eller narkotika. Professionella vittnar om bristande resurser över hela landet och många uttrycker en frustration över att det är svårt att få gehör gällande våldsutsatta personer med beroendeproblematik. 

Projektet slutmål är att genom spridning av kunskap komma tillrätta med de stora svårigheter som möter personer med substansbrukssyndrom när de söker skydd från våld. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

För mer information om projektet: 
Kontakta Shora Zamani, projektledare, tfn 070-638 02 04, 
E-post shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Linköpings Stadsmission           Oasen HVB           Amphi Produktion           Arvsfonden

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän