Ett liv fritt från våld och beroende

Vi vill  ge varje kvinna möjlighet att uppnå ett liv fritt från våld och beroende. Vi  erbjuder heldygnsvård med evidensbaserad behandling där konsekvenser av våldsutsatthet, psykisk ohälsa och substansberoende behandlas parallellt.

Den psykiska ohälsan är hög bland de som söker heldygnsvård. Många kvinnor vi möter har levt med psykisk ohälsa alldeles för länge utan tillgång till rätt vård. De har i stället fått höra att de behöver vara nyktra och drogfria för att få hjälp. För kvinnor som har både beroendet och våldsutsattheten med sig erbjuder vi unika kombinationsbehandlingar i samarbete med världsledande beroendeforskare. Hör gärna av er så berättar vi mer!

Våld i nära relation

Statistik visar att 90 % av kvinnor med substansberoende har upplevt våld. Vi kan alltså inte bortse ifrån att majoriteten av alla kvinnor  i beroende behöver mötas upp i sin våldsutsatthet och få förståelse utifrån våldets mekanismer.

I över 20 år har vi på Oasen HVB mött kvinnor i den här situationen – vårt behandlingsinnehåll bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning som visar att våldet och beroendet behöver behandlas samtidigt för hållbara resultat.

Vård för trauma och beroende

Hälften av de som söker HVB lider av PTSD, Posttraumatiskt stresssyndrom. PTSD är ett svårt tillstånd som utvecklas utifrån upplevelsen av ett svårt trauma.I nära samarbete med världsledande beroendeforskare kan vi som första HVB erbjuda behandlingsmetoden COPE . Det är en integrerad behandlingsmetod vid PTSD och beroendetillstånd. 

Vid ett substansberoende och en samtida PTSD-diagnos blir behandlingen så gott som ogjord om klienten inte erbjuds en kombinationsbehandling. Många får behandling för sitt substansberoende men sällan för sin PTSD.

Vill du placera? Har du frågor?

Enhetschef, föreståndare

tfn 0703-58 98 69

Vill ni träffa oss?

Vill ni att vi kommer ut till er och berättar mer, tveka inte att ta kontakt med föreståndare  eller behandlingsansvarig. Vi är alltid intresserade av att hitta goda samarbeten med  organisationer, företag och kommuner som vill lära sig mer om den osynliggjorda grupp kvinnor som vi möter dagligen.
Det går också bra att kontakta oss via detta kontaktformulär.

Ju mer vi frågade och lyssnade, desto tydligare blev det för oss att våldsutsattheten, de sexuella övergreppen och de trauma kvinnorna upplevt, måste få ta plats och bli huvudsaken i en behandling, som syftar till ett liv utan alkohol och droger. Den här gruppen kvinnor har länge osynliggjorts och inte fått rätt vård. Substansberoende kvinnor som utsätts för våld har svårare beroendeproblematik och högre frekvens psykiatriska problem som exempelvis Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
Sanna Detlefsen
Direktor, Linköpings Stadsmission
Orsaken bakom ett missbruk kan se olika ut för män och kvinnor. Många behandlingar som erbjuds är utformade efter manliga normer. Men för våra kvinnor är våldet så omfattande och svårt, att det inte går att hjälpa dem med beroendet utan att ta sig an våldet samtidigt. Att vi bara tar emot kvinnor är därför en mycket viktig del av behandlingen hos oss. Här får kvinnorna en modern behandling med metoder att se sambandet mellan trauma och substansberoende.
Caroline Karlsson
Verksamhetsområdeschef Oasen