“När det inte räcker”, Umeå 24/2 2020

Lanseringsdag om våldsutsatthet och beroende, Umeå Datum: 24 februari 2020 Tid: kl  08.30 – 15.00 Plats: Rex Rådhuset, Rådhustorget Program Umeå 24.2 2020 90% av alla kvinnor med beroende är våldsutsatta. Alltför många lider av PTSD som en följd av våld och trauman från händelser i livet. Alkohol och droger blir inte bara en utväg utan en nödvändig […]

Rätt till rätt behandling för våldsutsatta kvinnor i beroende

Kombinationsbehandling behövs för ett långsiktigt friskt liv. 90% av alla kvinnor som lever med beroendeproblematik är eller har varit våldsutsatta. Alltför många lider av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) som en följd av våldet eller andra trauman från händelser i livet. Kvinnorna ser inte bara alkohol och droger som en utväg, det blir istället en nödvändig del för […]

100% av kvinnorna fria från diagnosen PTSD

Efter ha genomgått behandlingsmetoden COPE är 100% av Oasen HVBs kvinnor fria från diagnosen PTSD. Anna Persson, legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, kommer under Mänskliga Rättighetsdagarna att berätta mer om kombinationsbehandlingen COPE. Hon kommer att gå in på hur COPE för första gången testas inom sluten vård med 100% lyckade fall. ”Det går […]

Oasen HVB föreläste på Nationellt Centrum för Kvinnofrid

Oasen HVB föreläste på NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) 24 oktober 2019 Caroline Karlsson, enhetschef för Oasen HVB, föreläste under torsdagen på NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) i Uppsala. På Oasen HVB behandlas våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik. Caroline berättade om hur dessa kvinnors livssituation ofta ser ut och om det utbildningsmaterial som Linköpings Stadsmission, tillsammans […]