NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM 2019

UTBILDNINGSDAG OM VÅLDSUTSATTHET OCH BEROENDE NÄR DET INTE RÄCKER, STOCKHOLM: Hösten 2017 fick Linköpings Stadsmission förtroende från Arvsfonden att ta fram ett utbildnings-material om våldsutsatta personer med beroendeproblematik. Olika yrkesgrupper, inte minst inom socialtjänsten och vården, hade om och om igen efterfrågat stöd för att bättre förstå denna osynliga och extremt utsatta grupp. Brottsoffren själva […]