100% av kvinnorna fria från diagnosen PTSD

Efter ha genomgått behandlingsmetoden COPE är 100% av Oasen HVBs kvinnor fria från diagnosen PTSD.

Anna Persson, legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska institutet, kommer under Mänskliga Rättighetsdagarna att berätta mer om kombinationsbehandlingen COPE. Hon kommer att gå in på hur COPE för första gången testas inom sluten vård med 100% lyckade fall.

”Det går bevisligen att behandla PTSD och beroendeproblematik integrerat på HVB med god effekt” berättar Anna Persson.

Många av kvinnorna som kommer till Oasen HVB har blivit våldsutsatta. Våldsutsatthet sker oftast bakom stängda dörrar. Det är ingen som ser när det händer. Kvinnan som blir utsatt känner skam och skuld och vågar inte berätta det för någon. Vänner, familj och kollegor kanske inte märker något till en början, eller väljer att titta bort. Vi kanske inte klarar av att se det eller vill inte se det. För den utsatta kvinnan blir våldet en del av vardagen.

Kombinationsbehandlingen COPE är en manualbaserad behandling där PTSD och beroendeproblematik behandlas samtidigt. Behandlingen innefattar att kvinnorna närmar sig traumat på olika sätt och utsätter sig för situationer som de är rädda för, som de tidigare har försökt att undvika. Det kan gå till så att de återberättar olika händelser, att det spelas in och att de sedan får lyssna på det själva. Ett annat sätt att utsätta sig för de saker som de symboliserar med traumat. Det kan exempelvis vara olika ljud och dofter, en färg eller en speciell plats. 100% av kvinnorna som genomgått behandlingen är idag symtomfria från PTSD och har tagit ett viktigt steg vidare i sina liv.

Vad är PTSD?

En fördröjd/långvarig reaktion på en traumatisk händelse (sexualbrott, misshandel, nära döden-upplevelser mm.) Vid PTSD finns hög grad av samsjuklighet som beroende, ångest och depression.

Oasen HVB

Kvinnor från hela landet kommer till behandlingshemmet Oasen HVB för att bli alkohol- och drogfria. De flesta har varit utsatta för våld och bär på ångest, stress och trauman. I över 20 år har Oasen mött kvinnor med dessa erfarenheter i bagaget. I samarbete med beroendeforskare erbjuder de idag kombinationsbehandlingar där våld, beroende och trauma behandlas parallellt för att nå hållbara resultat.

Kontaktperson

Caroline Karlsson
Verksamhetschef inom Våld i nära relationer
072-7156790
caroline.karlsson@linkopingsstadsmission.se

Gillar du den här infon?

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på LinkedIn
Dela på email
Tipsa en vän